L’art públic pot articular-se com un acte social i polític enfocat a mostrar idees i posicionaments col•lectius sobre el propi entorn ciutadà. Com a pràctica creativa reivindicativa sol tenir un caràcter temporal o puntual, desenvolupat freqüentment com a treball col•lectiu. Pot tenir la vocació de facilitar l’accés de la població a la creació i a la creativitat i convertir-se en una eina d’interacció comú, de reivindicació, d’apropiació dels espais transitables de la ciutadania.

Links a pàgines web de projectes creatius en l’espai públic:

http://forecastpublicart.org/

http://www.intervenciones.net/

http://www.publicartonline.org.uk/

http://www.horslesmurs.fr/

http://www.jorgerodriguezgerada.com/

http://www.skulptur-projekte.de/kuenstler/

http://www.ciutatsocasionals.net/proyectos.htm

http://www.trans305.org/

http://www.lesgrandsmoyens.com/album-2002917.html

http://www.les-souffleurs.fr/espagnol/html/sppframepresse.htm

http://www.landarts.fr/

http://www.artesella.it/